085-1306825 - direct hulp na overlijden

Wat te doen na overlijden?

 

Bel ons op 085-1306825 en we helpen u direct! Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Op het moment dat een dierbare overlijdt dan ervaart ieder dat op zijn of haar eigen manier. Gevoelens van pijn, opluchting, onmacht, alles is mogelijk bij rouw.

Een persoonlijk afscheid is daarom des te belangrijker om deze gevoelens een plaats te geven. Terugkijken op iemands leven en zijn of haar leven vieren tijdens uitvaartdienst, alles is mogelijk.

Onze ervaren medewerkers weten wat er komt kijken in deze periode en helpen u met raad en daad. Zo kunt u goede keuzes maken voor een afscheid wat bij u en uw naasten past. We regelen het, samen.

Direct hulp na overlijden:

085 – 130 68 25

Dag en nacht bereikbaar

Stappenplan na overlijden

Na het overlijden moeten er helaas een aantal zaken geregeld worden. Hieronder treft u de voor u belangrijkste actiepunten aan.

Regel een verklaring van overlijden

Bel de huisarts als iemand is overleden. Hij of zij komt dan langs om officieel de dood vast te stellen en een verklaring van overlijden af te geven. Overlijdt iemand in het ziekenhuis? Dan kan de behandelend arts ook deze verklaring afgeven. Pas nadat de arts is geweest mag een overledene worden vervoerd, verzorgd of opgebaard. U heeft deze verklaring ook nodig om bij de gemeente aangifte van overlijden te doen. 

Ga na of er al zaken geregeld zijn door overledene

Heeft de overledene zijn wensen kenbaar gemaakt aan nabestaanden, op papier of al besproken met een uitvaartbedrijf?
Had de overledene een uitvaartverzekering of een andere financiële regeling?
Was de overledene lid van een uitvaartvereniging?
Is er een testament of wilsbeschikking?
Is er een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten?

Als u niet weet of de overledene een verzekering had, of u kunt het polisblad niet vinden, dan kunt u bij het Verbond van Verzekeraars een aanvraag indienen om een polis te zoeken. Het Verbond van Verzekeraars gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de overledene verzekerd was. Lees hier voor meer info.

Doe aangifte van overlijden bij de gemeente en vraag een akte van overlijden

Met de “verklaring van overlijden” van de arts moet u (of uw uitvaartverzorger) aangifte van het overlijden doen bij de gemeente. 
Van de gemeente ontvangt u een het uittreksel uit het register van overlijden de zogenaamde ‘akte van overlijden’. Veel organisaties vragen om een kopie van deze akte voor het opzeggen van diensten, lidmaatschappen en abonnementen. Geef nooit de originele akte weg. De gemeente verstrekt naast de “akte van overlijden” ook een verlof tot cremeren of begraven. Dit verlof heeft u nodig op de dag van de begrafenis of crematie. Zonder verlof mag er niet begraven of gecremeerd worden.

Verder regelen voor de uitvaart

Als u de uitvaart door een uitvaarverzorger laat regelen, doet deze het meeste werk voor u. Maar denk ook na over wat u wilt tijdens de uitvaart. Wilt u zelf iets zeggen tijdens de afscheidsbijeenkomst? Zijn er andere naasten die iets willen zeggen? Welke muziek wilt u dat er gedraaid wordt? Wilt u foto’s laten zien tijdens de afscheidsbijeenkomst?

Tijdens de uitvaart

Sommige inbrekers houden in de gaten wie er een uitvaart heeft en dus niet thuis is. Zet geen adresgegevens in een rouwadvertentie in de krant of op social media. Vraag mensen uit de buurt om op de dag van de uitvaart een oogje in het zeil te houden.

Kijk ook op onze pagina “werkwijze”. Hier krijgt u een indruk van alle zaken die we samen met u regelen.

Vrijblijvend kennismaken? Gratis offerte? Laat het ons weten!

10 + 6 =