085-1306825 - direct hulp na overlijden

Ritueelbegeleiding / woorddienstbegeleiding

 

Ritueelbegeleiding is iets anders dan het organiseren van een uitvaart. Uitvaartondernemers en ceremoniemeesters houden zich bezig met de organisatorische kant.

Ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een ceremonie. Ze ondersteunen de familieleden bij het inhoud geven aan een uitvaart en bieden de kaders aan. Het persoonlijke – waarin déze viering verschilt van andere vieringen – wordt gecombineerd met een herkenbare vormgeving.

Een ritueelbegeleider zal de familie er op wijzen dat de nabestaanden heel veel zelf kunnen en mogen doen bij een uitvaart. Bij waar zij (op dit moment) niet zelf toe in staat zijn, kan de ritueelbegeleider ondersteuning bieden of taken overnemen.

Een ritueelbegeleider kan een afscheidsdienst samenstellen met een thema, met ritme en rust, leidend naar een hoogtepunt en dan weer naar ontspanning.

De rode draad wordt gevormd door het levensverhaal van de overledene. Niet door alle feiten op een rijtje te zetten, maar door te schetsen wat er in iemands leven daadwerkelijk belangrijk was, welke keuzes hij of zij gemaakt heeft.

Een ritueelbegeleider helpt in gesprekken met de familie bij het bepalen van wat het belangrijkste is en wat beter weggelaten kan worden: een afscheidsdienst moet niet te lang duren.

Ritueelbegeleiders kunnen een bemiddelende rol spelen in families die verdeeld zijn, waardoor de familie in staat is om een mooi afscheid te realiseren van de overledene, ondanks de geschillen die er misschien bestaan. Ze kunnen ook helpen om de ‘pijnpunten’ te benoemen in iemands leven (niet iedereen was immers een ‘heilige’) maar ook erop wijzen dat niet alles uitgesproken hoeft te worden in het openbaar.

Gratis offerte en/of kennismaking?

10 + 2 =